Event Centre

SmartRules - Event Centre

Komen de volgende stellingen u bekend voor?

Mensen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van meerdere (Pega) applicaties:

 • Raken verward door het aantal portals (i.e. welke portal dient gebruikt te worden voor welke applicatie);
 • Krijgen hun werk niet af omdat ze tijd verliezen aan het switchen tussen portals;
 • Kunnen al met al niet snel genoeg op events inspringen.

Wanneer het applicatie landschap zich uitbreidt, kan het bestaan van meerdere gescheiden (Pega) applicaties waarvoor events gemonitord moeten worden door dezelfde mensen via verschillende portals leiden tot verwarring.

Uit deze issues komt de noodzaak voort om de events van meerdere (Pega) applicaties op één plek te kunnen monitoren. De Event Centre solution die SmartRules aanbiedt is een losstaande applicatie die exact die functionaliteit levert.

De Event Centre solution biedt de volgende functionaliteit:

 • Eén enkele portal waarin men beschikt over
  • een summary tab waarin een snel en high level overzicht van alle events te zien is.
  • een aparte (meer gedetailleerde) tab per type event.
  • event schermen die alle details van een specifiek event tonen.
 • Een nieuw “Event” rule type waarmee de details en het gedrag van een type event kan worden geconfigureerd (zoals SLA, alert conditions en follow-up actions).
 • Diverse rapporten die beschikbaar zijn voor gebruikers waarmee maandelijkse en/of dagelijkse overzichten kunnen worden gegenereerd van events die zijn geregistreerd in de Event Centre.
 • Bulk processing van vergelijkbare events.
 • Follow up action(s) voor het work item dat het event heeft getriggerd.
 • Een manier om op plug and play wijze te integreren met applicaties door verschillende types services aan te bieden waarmee met bestaande of non-Pega applicaties verbonden kan worden en een component ruleset (inclusief smart shape) om nieuwe applicaties te verbinden.

SmartRules - Event Centre

De Event Centre solution lijkt niet op Pega’s Autonomic Event Services (AES) in de zin dat de hoofdfocus van AES ligt op performance en gezondheidsindicators van hele applicaties en/of servers, terwijl de hoofdfocus van de Event Centre ligt op events die voorkomen in de life cycle van cases of work objects. Daarbij richt de Event Centre zich op Functioneel Beheerders, waar AES zich richt op Technisch Beheerders.

De Event Centre solution heeft niet veel impact op de applicatie die hij monitort gezien het geen framework is dat aan de applicatie toegevoegd dient te worden en daarmee de layer cake compliceert. De Event Centre is een gescheiden applicatie die verschillende types services aanbiedt die andere applicaties kunnen aanroepen om events te registreren. Daarnaast wordt het geleverd met een component ruleset met functionaliteit die kan worden toegevoegd aan een applicatie.

Gebruik van de Event Centre solution is niet beperkt tot Pega applicaties, aangezien applicaties die met andere technologie zijn ontwikkeld ook events kunnen registreren via de services in de Event Centre.

Enabling change: “Business and IT working together as one team.”
Bert Westeneng

Het is de missie van SmartRules om een ‘betere manier van werken’ te implementeren voor onze klanten, uitgevoerd door een sterk team!

  Sorry, no posts matched your criteria.
Waarom is bedrijfsvoering tegenwoordig zo complex? Wij helpen u het overzicht te houden met onze innovatieve en agile oplossingen!